Apteropeda splendida Allard, 1860

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Aanvankelijk smalle, snel wijder wordende gang. In het begin is de mijn voldiep, later is hij afwisselend onder- en bovenzijdig. Verpopping buiten de mijn. Geen verschilkenmerken bekend in mijnen of larven met verwante soorrten. Zie Doguet (1994a) en Warchalowski (2003a) voor de verschillen in de imagines tussen orbiculata, globosa en splendida.

mine A corridor, initially narrow, widening quickly. Firtst part of the mine full depth, later alternating upper- and lower-surface. Pupation outside the mine. No differantial characters known in mines or larvae with other species. See Doguet (1994a) and Warchalowski (2003a) for the dfifferences in the adults of orbiculata, globosa en splendida.

waardplanten: Lamiaceae, Plantaginaceae; nauw polyfaag

hostplants: Lamiaceae, Plantaginaceae; narrowly polyphagous

Ajuga; Cymbalaria muralis; Plantago major, media; Veronica.

In Oost-Duitsland gewoon op Plantago (Hering, 1963a).

In East-Germany common on Plantago (Hering, 1963a).

fenologie Larven in mei-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE Fauna Europaea (2007).

NE Niet opgenomen in de lijst van Nederlandse chrysomeliden (Beenen & Winkelman, 1993a), maar door Warchalowski (2003a) wel vermeld uit Nederland en België en, mogelijk op zijn gezag, de Fauna Europaea.

LUX Fauna Europaea (2007).

BENELUX

BE Fauna Europaea (2007).

NE Not mentioned in the checklist by (Beenen & Winkelman, 1993a), but stated to occur in the Netherlands and Belgium by Warchalowski (2003a) and, possibly on his authority, the Fauna Europaea.

LUX Fauna Europaea (2007).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot Spanje en Italië en van Frankrijk tot de Ukraine (Fauna Europaea, 2007). Ook, zij het zeer schaars in Ierland en Engeland (Cox, 2007a; Mendel, 1994a).

distribution within Europe From Denmark to Spain and Italy and from France to the Ukraine. Also, though quite rarely in Ireland and the UK (Cox, 2007a; Mendel, 1994a).

larve Steinhausen (1994a).

larva Steinhausen (1994a).

literatuur

references

Cox (2007a), Doguet (1994a), Hering (1928a, 1930a, 1957a, 1963a), Mendel (1994a), Sønderup (1949a), Steinhausen (1994a), Warchalowski (2003a).

17/02/2011