Argopus ahrensii (Germar, 1817)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Aanvankelijk een grote bovenzijdige blaasmijn, zonder begingang. Later kan ook het sponsparenchym worden weggevreten (mogelijk alleen bij een massaoptreden). Mijn geelgroen, het begin vaak verbruind Tot zeven larven in een mijn; ze kunnn de mijn verlaten en elders herbeginnen. Frass in fijne korrels door de hele mijn verspreid. Verpopping in de grond. De volwassen kevers vreten langgerekte vensters uit de bladeren.

mine Initially a large upper-surface blotch, without a preceding corridor. Later also the sponge parenchyma may be consumed (possibly only in crowded situations). Mine yellowish-green, first part often browned. Frass in numerous grains scaterred through the mine. Up to seven larvae n a mine; they may leave an emptied leaf and restart elsewhere. Pupation in the soil. The imago's chew elongated windows in the leaves.

waardplanten: Ranunculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranunculaceae, narrowly monophagous

Clematis flammula, odorata, recta.

Niet op C. vitalba.

Not on C vitalba.

fenologie mijnen in mei-juni Hering (1957a)

phenology mines in May-June (Hering, 1957a)

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007)

NE Niet bekend uit Nederland (Beenen & Winkelman, 1993a); de vermelding van Nederland door de Fauna Europaea (2007) lijkt onwaarschijnlijk

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007)

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2007)

NE not in the Dutch checklist (Beenen & Winkelman, 1993a); listed as Dutch in the Fauna Europaea (2007) but that seems improbable.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007)

verspreiding binnen Europa Van Italië en Oostenrijk tot de Balkan en de Ukraine (Warchalowski, 2003a). Fauna Europaea (2007) vermeldt de soort ook uit Duitsland en Nederland.

distribution within Europe From Italy and Austria to the Balkan and the Ukraine (Warchalowski, 2003a). Fauna Europaea (2007) also records the species from Germany and the Netherlands.

larveMedvedev & Muravitzky (2014a), Steinhausen (1994a).

larvaMedvedev & Muravitzky (2014a), Steinhausen (1994a).

literatuur

references

Böhme (2001a), Bukejs (2009a), von Frauenfeld (1964a), Freude (1962a), Hering (1930a, 1957a, 1961a), Horion (962a), Maček (1999a), Medvedev & Muravitzky (2014a), Santiago-Blay (2004a), Steinhausen (1994a).

27/08/2016