Bagous alismatis (Marsham, 1802)

Coleoptera, Curculionidae

mijn >Mijn begint met een brede gang ergens op de bladschijf; later een brede blaasmijn, die niet door nerven begrensd wordt. De mijn is voldiep en zeer doorzichtig. De kleur is uiteindelijk roodbruin, waardoor gemineerde planten al van een afstand opvallen. Frass onregelmatig. Vaak verscheidene larven in één mijn. De larve kunnen een mijn verlaten en elders een nieuwe maken, eventueel op een ander blad. Pop in een poppenwieg in de hoofdnerf of bladsteel. De mijn wordt afgebeeld door Hering (1925a) en Drăghia (1974a).

mine The mine starts with a broad corridor, someplace on the leaf. Later a broad blotch, not determined by heavy veins. The mine is full depth and very transparant. The colour in the end is reddish-brown, making mined plants very conspicuous, even from a distance. Frass irregular. Often several larvae in a mine. The larvae are able to leave their mine and restart elsewhere, either on the same or on another leaf. Pupa in a pupal chamber in the midrib or petiole.

waardplanten: Alismataceae, oligofaag

hostplants: Alismataceae, oligophagous

Alisma lanceolatum, plantago-aquatica; Luronium natans; Sagittaria sagittifolia.

fenologie Larven in juni-juli (Scherf, 1964a).

phenology Larvae in June-July (Scherf, 1964a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa geheel Europa, inclsief de Britse Eilanden, maar exclusief het Iberisch Schierland en de Balkan.

distribution within Europe All of Europe, including the Britsh Isles, but excluding the Iberian and Balkan Peninsula.

larve & pop Scherf (1964a), Urban (1926a), Gosik (2008a).

larva & pupa Scherf (1964a), Urban (1926a), Gosik (2008a).

synoniemen Hydronomus alismatis.

synonyms Hydronomus alismatis.

literatuur

references

Buhr (1933a, 1964a), Drăghia (1974a), Gosik (2008a), Heijerman (1993a), Hering (1925a. 1930a, 1957a), Huber (1969a), Michalska (1970a, 1976a), Nowakowski (1954a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Scherf (1964a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Urban (1926a), Vorst (2010a).

24/11/2011