Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836

Coleoptera, Curculionidae

mijn De larven boren in het merg van dikke delen van het blad, de bladschede en de bloemstengel. Vaak verscheidene larven in een plant. De pop bevindt zich in de gang.

mine The larvae bore in the pith of thick parts of leaf, leaf sheath and flower stalk. Often several larvae in a plant. Pupation in the corridor.

waardplanten: Butomaceae, monofaag

hostplants: Butomaceae, monophagous

Butomus umbellatus.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa van Frankrijk tot de Kaspische Zee, en van Italiƫ tot Noorwegen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe France to the Caspian Sea and from Italy to Norway (Fauna Europaea, 2007).

opmerkingen De volwassen kevers komen in de namiddag uit het water en kruipen tegen plantenstengels naar boven om te eten (Behne, 1981a).

notes The adukt weevils leave the water in the afternoon and crawl upwards along plant stems to feed (Behne, 1981a)

literatuur

references

Behne (1981a), Heijerman (1993a), Hering (1957a), Reinheimer & Hassler (2010a), Vorst (2010a).

20/11/2011