Brachiodontus alpinus (Hampe, 1867)

Coleoptera, Crculionidae

mijn Slordige, soms vertakte voldiepe gangmijn met onregelmatige wanden; soms verscheidene mijnen in een blad. De larve kan van mijn wisselen. Verpopping buiten de mijn.

mine Untidy, sometimes branching, full depth corridor with irregular sides; sometimes several mines in a leaf. The larva may change mine. Pupation outside the leaf.

waardplanten: Primulaceae, monofaag

hostplants: Primulaceae, monophagous

Soldanella alpina.

fenologie Larven in augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009a).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009a).

verspreiding binnen Europa Duitsland, Oostenrijk (Fauna Europaea, 2009a).

distribution within Europe Germany, Austria (Fauna Europaea, 2009a).

literatuur

references

Hering (1957a), Huber (1969a).

modif. 25.v.2009