Bruchidius villosus (Fabricius, 1792)

Coleoptera, Bruchidae

Cytisus scoparius, België, prov. Namen, Vierves-sur-Viroin, Chamousias © Stéphane Claerebout

Bruchidius villosus on Cytisus scoparius pod

Cytisus scoparius, Belgium, prov. Namur, Vierves-sur-Viroin, Chamousias © Stéphane Claerebout

mijnen in de wand van de peul

Bruchidius villosus on Cytisus scoparius pod

mines in the wall of the pod

de larve en zijn zaad

Bruchidius villosus larva and Cytisus scoparius seed

the larve and its food

larve

Bruchidius villosus larva

larva

mijn kenmerkend is ook het ovale eischaaltije bij het begin van de ijn

mine note the oval egg shell neaar the start of the mine

waardplanten: Fabaceae, minofaag

hostplants: Fabaceae,monophagous

Cytisus scoparius.

fenologie larven waargenomen in juni.

phenology larvae observed in June,

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

NE waargenomen (van Frankenhuyzen & Perquin)

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2016)

NE recorded (van Frankenhuyzen & Perquin)

LUX recorded waargenomen (Fauna Europaea, 2016)

verspreiding binnen Europa van Zweden tot de Middellandse Zee-eilanden van van Grot Britannië tot de Kaukasus (Fauna Europaea, 2016)

distribution within Europe from Sweden to the Mediterranean Islands, and from the UK to the Kaukasus (Fauna Europaea, 2016)

synoniemen de Fauna Europaea kent de naam B. villosus niet, ook niet als synoniem, maar spreekt van B. ater (Marsham, 1802). Hier is gekozen voor villosus op basis van Kingsolver (2004a).

synonyms the Fauna Europaea does not know the name B. villosus, not even as a synonym, but speaks of B. ater (Marsham, 1802). Based on Kingsolver (2004a) I have chosen from villosus.

literatuur

references

Gießmann & Benisch (2011a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), van Frankenhuyzen & Perquin (1971a), Kingsolver (2004a).

24/10/2014