Ceutorhynchus chalibaeus Germar, 1824

Coleoptera, Curculionidae

mijn De larve maakt een een tot 2 cm lange, spoellvormige gal in de bladsteel (minder vaak in de stengel of dikke nerf); bij planten die groeien onder bijzonder ongunstige omstandigheden kan het voorkomen dat de larve verhuist naar de middennerf, en dan van daar uit excursies maakt in de bladschijf.

mine The larva makes a fusiform gall, one or two cm long, in the petiole (less often in the stem or a thick vein); in plants growing under very unfavourable circumstances it may happen that the larva moves into the midrib, and then makes some excursions into the leaf itself.

waardplanten: Brassicaceae, oligofaag

hostplants: Brassicaceae, oligophagous

Alliaria petiolata; Arabidopsis arenosa; Armoracia rusticana; Barbarea verna, vulgaris; Biscutella; Brassica napus, nigra, oleracea, rapa; Bunias erucago; Cakile maritima; Calepina irregularis; Camelina alyssum, sativa; Capsella bursa-pastoris; Cardamine resedifolia; Cardaria draba; Cochlearia officinalis; Coincya monensis subsp. cheiranthos, wrightii; Crambe abyssinica, maritima, tataria; Descurainia sophia; Diplotaxis muralis, tenuifolia; Eruca vesicaria; Erucastrum abyssinicum, gallicum; Hesperis matronalis; Hirschfeldia incana; Isatis floribunda, praecox, tinctoria; Lepidium campestre; Lunaria annua; Microthlaspi perfoliatum; Noccaea brachypetala; Raphanus; Rorippa amphibia; Sinapis alba, arvensis; Sisymbrium officinale, orientale; Thlaspi arvense.

fenologie Larven van mei tot juli.

phenology Larvae from May till July.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010a).

NE waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010a).

NE recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken en Letland tot de Middellandse Zee, en van Ierland tot de Ukraïne; Middellandse Zee-eilanden van de Balearen tot Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Denmark and Latvia to the Mediterranean, and from Ireland to the Ukraine; Mediterranean Islands from the Baleares to Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Ceutorhynchus chalybaeus; deze spelling wordt in vrijwel de hele literatuur gebruikt, maar de Fauna Europaea (2009) schrijft, zonder toelichting, chalibaeus.

synonyms Ceutorhynchus chalybaeus; this spelling is almost universally used in the literature, but the Fauna Europaea (2009), without clarification, uses chalibaeus.

synoniemen: Ceutorrhynchus moguntiacus Schultze, 1895; C. timidus Weise, 1883.

synonyms: Ceutorrhynchus moguntiacus Schultze, 1895; C. timidus Weise, 1883.

literatuur

references

Buhr (1964b, 1965a), Gültekin (2014a), Hering (1957a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a), Vorst (2010a).

12/06/2015