Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)

Coleoptera, Curculionidae

mijn De larve boort in de bladsteel, ook wel de hoofdnerf, en van de bladbasis en hoofdnerf stralen gangen de bladschijf in. De larve kan via de stengel van het ene blad naar het ander verhuizen. Vooral in de grondbladeren.

mine The larva bores in the petiole, less often in the midrib, and from either the leaf base or the midrib corridors fan into the leaf. The larva may move from one leaf to the other by way of the stem. Mainly in the ground leaves.

waardplanten: Brassicaceae, oligofaag

hostplants: Brassicaceae, oligophagous

Capsella.

Ook waargenomen als een schorsmineerder bij koolrabi (Brassica).

Also observed as an external miner on kohlrabi (Brassica) stems.

fenologie Larven van maart tot mei.

phenology Lavae from March till May.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010a).

NE waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE observed (Curculionidae.be, 2010a).

NE observed (Fauna Europaea, 2009).

LUX observed (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

G√ľnthart (1949a), Hering (1957a), Vorst (2010a).

29/03/2012