Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824

Coleoptera, Curculionidae

op Arabidopsis, Erophila

on Arabidopsis, Erophila

gal: kleine, meestal basaal geplaatste stengelgallen, met een enkele snuitkeverlarve; verpopping in de grond.

gall: small, usually basally situated stem galls with a single weevil larva; pupation in the soil.

waardplanten: Brassicaceae, oligofaag

hostplants: Brassicaceae, oligophagous

Arabidopsis thaliana; Erophila verna.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Rheienheiemer & Hassler (2010a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

12/06/2015