Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Levenswijze niet zeker; waarschijnlijk een boorder, maar mogelijk (faculatief) een mineerder met een biologie als van C. pallidactylus.

mine Biology not positively known; problably a borer, but possibly (facultatively) a miner like C. pallidactylus.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Alliaria petiolata; Brassica; Nasturtium officinale; Sisymbrium officinale.

BENELUX

BE waargenomen (Ccurculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Ccurculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Heel Europa, Ierland uitgezonderd (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe, Ireland excepted (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Gültekin (2014a), Günthart (1949a), Heijerman (1993a), Hering (1957a), Robbins (1991a), Vorst (2010a).

14/08/2014