Dibolia carpathica Weise, 1893

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn waarschijnlijk een grote voldiepe blaasmijn, zoals andere Dibolia's.

mine probably a large full-depth blotch, comparable to other Dibolia's.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

? Nepeta cataria.

verspreiding binnen Europa oostelijk van de lijn Moermansk - Ljubljana

distribution within Europe east of the line Murmansk - Ljubljana

literatuur

references

Mohr (1981a).

25/05/2015