Dibolia rugulosa Redtenbacher, 1849

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Zeer doorzichtige blaasmijn, van waaruit korte, brede uitlopers kunnen uitgaan. Frass geconcenrtreerd in het centrum. De larve verpopt buiten de mijn.

mine Very transparant blotch, from which short broad extension may go out. Frass concentrated in the centre. Pupation outside the mine.

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Laminaceae, narrowly monophagous

Stachys lanata, recta.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE aanwezig (Warchalowski, 2003a; Fauna Europaea, 2007a).

NE Geen Nederlandse soort (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007a).

LUX aanwezig (Fauna Europaea, 2007a)

BENELUX

BE present (Warchalowski, 2003a; Fauna Europaea, 2007a).

NE absent (Beenen & Winkelman, 1993a).

LUX present (Fauna Europaea, 2007a)

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk en België tot Rusland, de Ukraine en de Kaukasus (Warchalowski, 2003a).

distribution within Europe From France and Belgium to Russia, the Ukraine and the Caucasus (Warchalowski, 2003a).

larve Steinhausen (1994a).

larva Steinhausen (1994a).

literatuur

references

Beiger (1960a, Doguet (1994a), Drăghia (1967a), Hering (1930a, 1957a), Mohr (1981a), Steinhausen (1994a), Warchalowski (2003a).

17/01/2017