Dibolia schillingii Letzner, 1846

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Grote bruine ondoorzichtige blaasmijnen in de grondbladeren, die meestal vanuit de bladtop uitstralen. Frass, grotendeels in het centrum van de mijn, aan de bladonderzijde te zien als diepzwarte vlekken. Verpopping buiten de mijn (Doguet, 1994a; Hering, 1957a). Mijnen niet te onderscheiden van die van D. femoralis op dezelfde waardplant, maar de imagines van femoralis zijn groen of bruingroen, die van schillingi bruinzwart.

mine Large, brown, opaque blotches in the lower leaves, mostly radiating from the leaf tip. Frass, concentrated in the centre of the mine, visible from below as black patches. Pupation outside the mine (Doguet, 1994a; Hering, 1957a). Mines cannot be distinguished from those of D. femoralis on the same hostplant, but the adults of femoralis are green or brown green, while those of schillingi are brown black.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Salvia nemorosa, pratensis.

fenologie Larven in juni en augstus (Hering, 1957a). Imagines van maart-augustus (Doguet, 1994a).

phenology Larvae in July and August (Hering, 1957a). Adults from March-August (Doguet, 1994a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE zou volgens de Fauna Europaea (2007) in Nederland voorkomen, maar dit wordt niet bevestigd door Beenen & Winkelman (1993a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded, according to the Fauna Europaea (2007), but this is not confirmed by Beenen & Winkelman (1993a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Frankrijk - Duitsland - Polen en verder naar het zuiden en oosten van Europa (Doguet, 1994a).

distribution within Europe France - Germany - Poland and further to the east and south of Europe (Doguet, 1994a).

larve Steinhausen (1994a).

larva Steinhausen (1994a).

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Beenen & Winkelman (1993a), Buhr (1933a), Doguet (1994a), Hering (1930a, 1957a), Maček (1999a), Mohr (1981a), Starý (1930a), Steinhausen (1994a).

25/05/2015