Dibolia timida (Illiger, 1807)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Volgens Hering (1957a) begint de mijn als een bovenzijdige bladmijn, loopt dan via de bladsteel naar de stengelschors. De mijnen worden spoedig zwart, en zijn dan heel opvallend. Doguet (1994a) schrijft echter dat de larven mijnen 'uithollen' in blad en bladsteel.

mine Hering (1957a) writes that the mine begins upper-surface in the leave, then descends over the petiole to the bark of the stems; because the mines quickly turn black they are easy to find. Doguet (1994a), however, states that the larvae 'hollow out' mines in the leaves and petioles.

waardplanten: Apiaceae, nauw monofaag

hostplants: Apiaceae, narrowly monophagous

Eryngium campestre.

Niet op niet op E. maritimum.

Not on E. maritimum.

fenologie Larven in mei-juni (Hering, 1957a). Overwintering als imago (Doguet. 1994a).

phenology Larvae in May-June (Hering, 1957a). Hibernation as adult (Doguet, 1994a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE zou volgens Doguet (1994a), Gruev & Döberl (1997a) en de Fauna Europaea (2007) in Nederland voorkomen, maar dit wordt niet bevestigd door Beenen & Winkelman (1993a). Ron Beenen (in litt., 2007) heeft de collecties van Naturalis en het Zoölogisch Museum, Amsterdam op daze soort nagekeken, en geen Nederlands of Belgisch materiaal aangetroffen. De uitspraak wordt ook niet herhaald in Gruev & Döberl (2005a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded, according to Doguet (1994a), Gruev & Döberl (1997a) and the Fauna Europaea (2007), but this is not confirmed by Beenen & Winkelman (1993a). Ron Beenen (in litt., 2007) has checked the collections of Naturalis and the Zoological Museum, Amsterdam, and has not found any specimen from the Netherlands or Belgium. The statement is not repeated in Gruev & Döberl (2005a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland to het Iberisch Schiereiland, Italië en de Balkan (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy, and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2007).

literatuur

references

Beenen & Winkelman (1993a), Bukejs (2009a), Doguet (1994a), Gruev & Döberl (2005a), Hering (1930a, 1957a), Mohr (1981a).

26/08/2016