Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767)

Coleoptera, Chrysomelidae

Cistus salviifolius, Cyprus, Kato Platres

Dicladispa testacea mine

Cistus salviifolius, Cyprus, Kato Platres

met doorvallend licht

Dicladispa testacea mine

light from behind

mijn Onregelmatige, bovenzijdige blaasmijn. De larve maakt meermalen een nieuwe mijn. Verpopping vaak in een nieuwe mijn die als een brede gang bovenop de hoofdnerf ligt (bovenste foto).

mine Irregular upper-surface blotch. The larva makes several mines. Pupation often in a new mine that as a browd corridor overlies the midrib (upper picture).

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae, monophagous

Cistus creticus subsp. eriocephalus, crispus, x florentinus, laurifolius, x laxus, monspeliensis, salviifolius, symphytifolius.

fenologie Larven en poppen gevonden begin mei (Cyprus).

phenology Larvae and pupae found end May (Cyprus).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Middellandse Zee-gebied (Fauna Europaea, 2009); ook Zwitserland (Germann & Moretti (2006a).

distribution within Europe Mediterranean (Fauna Europaea, 2009); also Switzerland (Germann & Moretti (2006a).

synoniemen Hispa testacea; Dicladispa occator (Brullé, 1838).

synonyms Hispa testacea; Dicladispa occator (Brullé, 1838).

literatuur

references

Amerio, Baldizzone & Picco (1993a), Amsel & Hering (1930a, 1931a, 1933a), Buhr (1930a), Germann & Moretti (2006a), Grandi (1935a), Hering (1927a, 1930a, 1932e, 1936b, 1957a, 1967a), Steinhausen (1994a), Warchalowski (2000a).

17/01/2017