Galerucella pusilla (Duftschmidt, 1825)

Coleoptera, Chrysomelidae

Lythrum salicaria, Canada © Agriculture and Agri-Food Canada Archive

Galerucella pusilla larva

Lythrum salicaria, Canada © Agriculture and Agri-Food Canada Archive

mijn Kort, voldiep gangmijntje; frass in centrale lijn. De gangwanden zijn slordig uitgeknaagd. De larve verlaat al vrij spoedig de mijn en leeft daarna vrij onder het blad, en veroozaakt daar op grote schaal venstervraat.

mine Full-depth corridor; frass in a central line. Corridor sides irregularly eaten out. The larva vacates the mine rather soon and continues living freely under the leaf, causing extensive window feeding.

waardplanten: Lythraceae, monofaag

hostplants: Lythraceae, monophagous

Lythrum salicaria.

fenologie Larven mineren in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae mine in July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE ecorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX not observed (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van het Iberisch Schiereiland, Ierland en Noorwegen tot Mongolië (Cox, 2007a; Fauna Europaea, 2007; Warchalowski, 2003a).

distribution within Europe From the Iberian Peninsula, Ireland and Norway to Mongolia (Cox, 2007a; Fauna Europaea, 2007; Warchalowski, 2003a).

synoniemen Neogalerucella pusilla.

synonyms Neogalerucella pusilla.

opmerkingen Kattenstaart heeft zich, nadat het is geïntroduceerd in Noord-Amerika, ontpopt als een gevreesd onkruid. Terwille van de biologische bestrijding ervan is vervolgens ook G. pusilla daar ingevoerd.

Door Cox (2007a) niet als een bladmineerder beschouwd.

notes After its introduction in North America, Purple Loosetrife has developed into s serious pest. For its biological control subsequently G. pusilla has been imported there.

Not considered a leafminer by Cox (2007a).

literatuur

references

Beenen & Winkelman (1993a), Cox (2007a), Hering (1957a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Steinhausen (1994a), Warchalowski (2003a).

17/01/2017