Hypurus bertrandi (Perris, 1852)

Coleoptera, Curuculionidae

uit Hoffmann & Tempère (1944a)

Hypurus bertrandi mine

from Hoffmann & Tempère (1944a)

mijn Smal, onregelmatig, bovenzijdig gangetje dat snel overgaat in een grote, voldiepe blaas. De larve kan verscheidene bladeren mineren. Verpopping buiten de mijn.

mine Narrow, irregular, full depth gallery the quickly widens into a large, full depth botch. The larva can mine several leaves. Pupation external.

waardplanten: Portulacaceae, monofaag

hostplants: Portulacaceae, monophagous

Portulaca oleracea.

fenologie Larven in juli en september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and September (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk tot Spanje, Sardinië, Sicilië en Kroatië (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From France to Spain, Sardinia, Sicily, and Croatia (Fauna Europaea, 2011)

larve Beschreven door Hoffmann & Tempère (1944a).

larva Described by Hoffmann & Tempère (1944a).

opmerkingen Portulaca oleracea is in veel delen van de wereld een gevreesd onkruid, en H. bertrandi is met zijn waardplant van het oorspronkelijk verspreidingsgebied rond de Middellandse Zee uitgewaaierd naar Californië, Hawaii, Australië en waarschijnlijk ook de Filippijnen (MacFadyen, 1994a).

notes Portulaca oleracea is in many parts of the world a dangerous weed, and H. bertrandi has, together with its hostplant, fanned from its original area around the Mediterranean to California, Hawaii, Australia, and probably the Philippines (MacFadyen, 1994a).

literatuur

references

Hering (1957a), Hoffmann & Tempère (1944a), MacFadyen (1994a).

24/03/2011