Mantura chrysanthemi (Koch, 1803)

Coleoptera, Chrysomelidae

Rumex acetosa, België, Luik, canal de l'Ourthe; © Jean-Yves Baugnée - determinatie onder voorbehoud

Mantura cf chrysanthemi mine

Rumex acetosa, Belgium, Liège, canal de l'Ourthe; © Jean-Yves Baugnée - identification provisional

Rumex acetosella, Tilburg, Kaaistoep © Paul van Wielink

Mantura chrysanthemi larve in the mine

Rumex acetosella, Tilburg, Kaaistoep © Paul van Wielink

mijn De gele, elliptische eieren worden afgezet in de bladoksel en op de bladsteel (Doguet, 1994a). Voldiepe gangmijn, overgaand in een blaas. Frass in zwarte draden. Larven kunnen een mijn verlaten en elders herbeginnen. Verpopping buiten de mijn. Geen onderscheidingskenmerken bekend voor larve en mijn ten opzichte van M. obtusata, behalve dat chrysanthemi op drogere standplaatsen voorkomt. Volwassen kevers metaalgroen.

mine Yellow, elliptic eggs are deposited in the leaf axils and on the petiole (Doguet, 1994a). Full depth corridor, widening into a blotch. Frass in black threads. Larvae may leave the mine and restart elsewhere. Pupation outside the mine. Neither mine nor larva can be distinguished from those of M. obtusata, but chrysanthemi prefers dry habitats. Beetle metallic green.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Rumex acetosa, acetosella, crispus.

Ogloblin & Medevedev en Bukejs noemen naast Rumex ook Chrysanthemum en Leucanthemum vulgare als waardplant

Ogloblin & Medevedev and Bukejs cite, next to Rumex, also Chrysanthemum and Leucanthemum vulgare as hostplant.

fenologie Larven in het vroege voorjaar (Hering, 1957a); één generatie, overwintering als imago (Cox, 2007a). Ovipositie in de 2e helft van mei (Doguet, 1994a).

phenology Larvae in early spring (Hering, 1957a); one generation, hibernation as adult (Cox, 2007a). Oviposition in the 2nd half of May (Doguet, 1994a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2007).

NE recorded (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa met inbegip van de Britse eilanden, maar zonder de Balkan (Fauna Europaea, 2007; Warchalowski, 20o03a).

distribution within Europe All of Europe, including the British Isles, but excluding the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2007; Warchalowski, 20o03a).

opmerkingen de Fauna Europa (2007) geeft abusievelijk 1903 als publicatiejaar.

notesThe Fauna Europa (2007) erroneously gives 1903 as year of publication.

literatuur

references

Beenen & Winkelman (1993a), Beiger (1955a, 1960a), Bukejs (2009a), Doguet (1994a), Hering (1921a, 1924a, 1930a, 1957a), Huber (1969a), Kvičala (1938a), Lawson (1991a), Ogloblin & Medevedev (1971a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Warchalowski (2003a).

26/08/2016