Mantura obtusata (Gyllenhal, 1813)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Voldiepe gangmijn, overgaand in een blaas. Frass in zwarte draden. Larven kunnen een mijn verlaten en elders herbeginnen. Verpopping buiten de mijn. Geen onderscheidingskenmerken bekend voor larve en mijn ten opzichte van M. chrysanthemi, behalve dat obtusata op vochtiger standplaatsen voorkomt. Volwassen kevers staalblauw.

mine Full depth corridor, widening into a blotch. Frass in black threads. Larvae able to leave the mine and restart elesewhere. Pupation outside the mine. Neither the mine not the larva can be used to separate this species from M. chrysanthemi, but obtusata has a preference for damper situations. Beetles metallic blue.

waardplanten: Polygonacae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Rumex acetosa, acetosella.

fenologie Larven in april-mei en juli (Hering, 1957a); één generatie, overwintering als imago (Cox, 2007a).

phenology Larvae in April-May and July (Hering, 1957a); one generation, hibernation as adult (Cox, 2007a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2007)

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE observed (Fauna Europaea, 2007).

NE observed Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX not observed (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk, Italïe en de Balkan tot Noorwegen en Rusland; ook in Engeland (Cox, 2007a; Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From France, Italy and the Balkan Peninsula to Norway and Russia; also in the UK (Cox, 2007a; Fauna Europaea, 2007).

larve Steinhausen (1994a).

larva Steinhausen (1994a).

synoniemen Mantura pallidicornis Waltl, 1839.

synonyms Mantura pallidicornis Waltl, 1839.

opmerkingen Doguet (1994a) noemt M. obtusata een soort van bergstreken.

notes Doguet (1994a) calls M. obtusata a species of mountaineous zones.

literatuur

references

Beenen & Winkelman (1993a), Buhr (1933a), Bukejs (2009a), Cox (2007a), Doguet (1994a), Hering (1924b, 1930a, 1957a), Robbins (1991a), Steinhausen (1994a).

26/08/2016