Orchestes alni (Linnaeus, 1758)

Coleoptera, Curculionidae

Ulmus minor, SBB = Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

Orchestes alni: occupied mine on Ulmus minor

Ulmus minor, SBB = Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

detail

Orchestes alni: occupied mine on Ulmus minor

detail

Ulmus glabra, Duin en Kruidberg

8245

Ulmus glabra, Duin en Kruidberg

Ulmus minor, Duin en Kruidberg: mijn met cocon

13881

Ulmus minor, Duin en Kruidberg: mine with cocoon

Ulmus minor, Castricum; meestal bevindt het blaasgedeelte zich in de bladtop, maar dat is geen vaste regel

Orchestes alni mine

Ulmus minor, Castricum; generally, the blotch section is situated in the leaf tip, but this isn't a fixed rule

mijn Het ei wordt afgezet in de onderzijde van de hoofdnerf; hier is een groot litteken te zien. Van hier uit loopt een voldiepe gang in de richting van de bladtop. Deze gang verbreedt zich sterk tot een blaasmijn. De pootloze larve verpopt zich tenslotte in een bolvormige cocon in de mijn. Omdat de mijn ontstaat in een tijd dat het blad zich nog aan het ontvouwen is, wordt de ontwikkeling ervan door de mijn vaak sterk verstoord.

mine Oviposition in the underside of the midrib; here an extensive scar remains visible. Form this point a full depth corridor runs towards the leaf tip, where it widens to a blotch. The apodous larva eventually pupates in a globular cocoon, made inside the mine. Because the mine is made at a time the leaf still is unfolding, the leaf can be strongly disfigured.

waardplanten: Ulmaceae, monofaag

hostplants: Ulmaceae, monophagous

Ulmus glabra, laevis, minor.

Voorkleur voor U. minor (Reinheimer & Hassler, 2010a).

Preference for U. minor (Reinheimer & Hassler, 2010a).

fenologie Larven in mei-juni (Scherf, 1964a). Imagines komen in juni uit (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenology Larvae in May-June (Scherf, 1964a). Adults emerge in June (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea (2007).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea (2007).

verspreiding binnen Europa Van de Britse Eilanden tot Italië en van Polen tot Moldova (Fauna Europaea 2007).

distribution within Europe From the British Isles to Italy and from Poland to Moldova (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Rhynchaenus alni; Orchestes, Rhynchaenus saltator (Geoffroy, 1785).

synonyms Rhynchaenus alni; Orchestes, Rhynchaenus saltator (Geoffroy, 1785).

opmerkingen Tamelijk gewoon.

notes Rather common.

literatuur

references

Amsel & Hering (1933a), Beiger (1979a), Buhr (1933a), Caillol (1954a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Heijerman (1993a), Hering (1924a, 1930a,e, 1931a, 1957a), Kleine (1924/25a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Maček (1999a), le Monnier (2003a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Scherf (1964a), Skala (1936a), Stammer (2016a), Ureche (2010a), Utech (1962a), Vorst (2010a), Zoerner (1969a).

31/03/2017