Orchestes avellanae (Donovan, 1797)

Coleoptera, Curculiionidae

Quercus robur, Monster, Bloedbergduin © Jan Scheffers

Orchestes avellanae: mine on Quercus robur

Quercus robur, Monster, Bloedbergduin © Jan Scheffers

Quercus robur, Groeningse Berg

Orchestes avellanae: mine on Quercus robur

Quercus robur, Groeningse Berg

Quercus robur, Engeland; © Rob Edmunds

Orchestes avellanae: mine on Quercus robur

Quercus robur, UK; © Rob Edmunds

Quercus robur, België, prov. Namen, Viroinval, Vierves-sur-Viroin, RN Roche Madoux © Stéphane Claerebout

Orchestes avellanae: mine on Quercus robur

Quercus robur, Belgium, prov. Namur, Viroinval, Vierves-sur-Viroin, RN Roche Madoux © Stéphane Claerebout

Quercus robur, Vorden: frasspatroon

Orchestes avellanae: mine on Quercus robur, frass pattern

Quercus robur, Vorden: frass pattern

Quercus ilex, Frankrijk, dépt. Var, Le Pradet, lieu-dit Lou Pigno © Stéphane Claerbout

Orchestes avellanae: mine on Quercus ilex

Quercus ilex, France, dépt. Var, Le Pradet, lieu-dit Lou Pigno © Stéphane Claerbout

onderzijde

Orchestes avellanae: mine on Quercus ilex

underside

in doorzicht

Orchestes avellanae: mine on Quercus ilex

lighted from behind

mijn Vrij korte gang langs de bladrand, die zich verbreedt tot een cirkelrond blaasje, gewoonlijk een eindje van de bladrand verwijderd. De volgroeide larve maakt in de blaas een uitsnede die vrijwel de gehele blaas beslaat, en laat zich aldus gesandwiched op de grond vallen voor der verpopping.

mine Rather short corridor along the leaf margin, widening into a circular blotch that usually is free from the margin. The mature larva makes an excision that includes almost all of the blotch, and thus sandwidched drops to the ground for pupation.

waardplanten: Fagaceae, breed monofaag

hostplants: Fagaceae, broadly monophagous

Quercus ilex, robur.

Zowel op bladverliezende als op altijdgroene eiken. De soort wordt vaak ook vermeld van Corylus avellana (bijv. door Morris [1993a]), maar dat is waarschijnlijk niet terecht (Thompson, 1994a).

Both on deciduous and evergreen oaks. The species has often also been associated with Corylus avellana (e.g. by Morris [1993a]), but probably this is not correct (Thompson, 1994a).

fenologie Larven in april-mei (Scherf, 1964a). Imagines komen laat in de zomer uit (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenology Larvae in April-May (Scherf, 1964a). Adults emerge in late summer (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Vermooedelijk voorkomend in heel Europa, met mogelijke uitzondering van Ierland, Het Iberisch Schiereiland en de Balkan; uitt veel landeen echter nog niet gemeld (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Probably distributed over entire Europe, with possible exclusion of Ireland, the Iberian Peninsula and the Balkan Peninsula; however unrecorded in many countries (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Rhynchaenus avellanae; Orchestes hortorum (Fabricius, 1792); Rhynchaenus, Orchestes signifer (Creutzer, 1799). Hoewel hortorum de oudste naam is, beschouwt de Fauna Europaea (2010) avellana als de geldige.

Hering's (1957a) vermoeden dat avellanae/signifer synoniem zou zijn van >O. subfasciatus is onjuist gebleken. Die laatste is een soort uit Centraal en Zuid-Europa (Dieckmann, 1976a).

synonyms Rhynchaenus avellanae; Orchestes hortorum (Fabricius, 1792); Rhynchaenus, Orchestes signifer (Creutzer, 1799). Although hortorum is the senior name, avellana ia accepted as the valid one by the Fauna Europaea (2010).

Hering's (1957a) supposition, avellanae/signifer were a synonym of O. subfasciatus as not substantiated. The latter is a species from central and southern Europe (Dieckmann, 1976a).

opmerkingen In Nederland zeldzaam (Heijerman, 1993a).

notes Rare in the Netherlands (Heijerman, 1993a).

literatuur

references

Buhr (1933a), Caillol (1954a), Dieckman (1976a), Heijerman (1993a), Hering (1930a, 1957a), le Monnier (2003a), Morris (1993a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Scherf (1964a), Sønderup (1949a), Thompson (1994a), Vorst (2010a).

23/01/2017