Orchestes betuleti (Panzer, 1795)

Coleoptera, Curculionidae

Ulmus x hollandica, Vreeland

Orchestes betuleti: mine on Ulmus x hollandica

Ulmus x hollandica, Vreeland

Ulmus sp., België, prov. Namen, Couvin gare, begin augstus © Stéphane Claerebout

Orchestes betuleti: mine on Ulmus sp.

Ulmus sp., Belgium, prov. Namur, Couvin gare, early august © Stéphane Claerebout

mijn Het ei wordt in mei-juni afgezet in de onderzijde van (meestal) een zijnerf; hier is een groot litteken te zien. Van hier uit loopt een korte voldiepe gang in de richting van de bladrand. Deze gang verbreedt zich plotseling tot een transparante bruine blaasmijn. Frass in het centrum van de blaas, die daardoor een donkere kern heeft. De larve vormt tenslotte een bolvormige cocon in de mijn.

Omdat de mijn ontstaat in een tijd dat het blad zich al heeft ontplooid en uitgehard is, heeft de mijn geen negatieve invloed op de ontwikkeling ervan (in tegenstelling tot de vroegere O. alni).

mine Oviposition in May-June in the underside of a strong vein, usually a lateral vein; here a large scare remains. From there a short full depth corridor runs in the direction of the leaf margin. The corridor suddenly widens into a large, transparant, brown blotch. Frass in the centre of the mine, which thereby gets a dark centre. The larva eventually pupates in a globular cocoon inside the mine.

Because the mine develops at a time that the leaf is fully deployed and hardened, the mine has no impact on the shape of the leaf, unlike the earlier O. alni).

waardplanten: Ulmaceae, monofaag

hostplants: Ulmaceae, monophagous

Ulmus glabra, laevis, minor, x hollandica.

Voorkeur voor U. laevis (Reinheimer & Hassler, 2010a).

Preference for U. laevis (Reinheimer & Hassler, 2010a).

fenologie Larven in juli-augustus (Hering, 1957a), juni-augustus (Scherf, 1964a). Imagines komen uit in augustus (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenology Larvae in July-August (Hering, 1957a), June-August (Scherf, 1964a). Adults emerge in August (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Noorwegen tot Frankrijk, Italë en Italie; niet in de Britse Eilanden (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Norway to France, Italy and Russia; not in the British Isles (Fauna Europaea, 2007).

pop Scherf (1964a).

pupa Scherf (1964a).

synoniemen Orchestes, Rhynchaenus, rufus (Schrank, 1781) - homoniem.

synonyms Orchestes, Rhynchaenus, rufus (Schrank, 1781) - homonym.

literatuur

references

Beiger (1979a), Buhr (1933a), Caillol (1954a), Drăghia (1972a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen, Houtman & Kabos (1982a), Hartig (1939a), Heijerman (1993a), Hering (1924b, 1930a, 1931a, 1957a), le Monnier (2003a), Reinheimer & Hassler (2010a), Scherf (1964a), Sønderup (1949a), Vorst (2010a), Zoerner (1969a).

23/01/2017