Orchestes quercus (Linnaeus, 1758)

Coleoptera, Curculionidae

Quercus robur, Castricum

Orchestes quercus mine

Quercus robur, Castricum

Quercus robur, Aalten

8190

Quercus robur, Aalten

Quercus robur, Duin en Kruidberg

8231

Quercus robur, Duin en Kruidberg

Quercus robur, Hollandsche Rading: ovipositie-litteken en begin van de gang in de hoofdnerf

18221

Quercus robur, Hollandsche Rading: oviposition scar, and beginning of the corridor within the midrib

mijn Ovipositie in de onderzijde van een nerf of, meestal, de hoofdnerf. Hier bljft later een opvallend litteken achter. Van daar uit gaat een gang, die geleidelijk breder wordt, eerst een eindweegs binenin de nerf, dan vrij door het blad in de richting van de bladtop. Hier vormt zich een grote brede blaasmijn. Frass in draadstukjes, geplakt tegen de bovenepidermis. De verpopping vindt plaats in de mijn, in een kogelronde cocon, gemaakt van secreet.

Oude mijnen kunnen door verwering volledig verdwijnen, maar de tekenen van hun aanwezigheid blijven in de vorm van een een blad met een gespleten top, en met het oude ovipositielitteken.

mine Oviposition in the underside of the midrib or, more rarely, a thick lateral vein. Here a conspicuous scar remains. Form this point a corridor starts, first within the midrib, later running freely in the leaf into the direction of the leaf tip, gradually widening. In the end a large blotch is formed. Frass in thread fragments, pasted to the upper epidermis. The mature larva, within the mine, extrudes a liquid that hardens and forms a globular cocoon in which the pupation takes place.

Old mines mostly completely wither away, but their former presence remains recognisable in the cleft leaf tip, in combination with the old oviposition scar.

waardplanten: Fagaceae, breed monofaag

hostplants: Fagaceae, broadly monophagous

Quercus cerris, frainetto, lanuginosa, petraea, pubescens, robur, rubra

Ook op allerlei geïntroduceerde eikensoorten (Welch, 1994a).

Also on all sorts of introduced Oak species (Welch, 1994a).

fenologie Larven in mei-juni (Hering, 1957a). Imagines verschijnen in eind juni (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenology Larvae in May-June (Hering, 1957a). Adults emerge in late June (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX waargenomen (Ellis, Clervaux).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Heijerman, 1993a).

LUX recorded (Ellis, Clervaux).

verspreiding binnen Europa Van Ierland, Engeland, Frankrijk en Italië tot Centraal Europa; niet in Scandinavië het Iberisch Scniereiland en de Balkan (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Ireland, the UK, France and Italy to Central Europe; not in Scandinavia, the Iberian and Balkan Peninsulas (Fauna Europaea, 2007).

pop Scherf (1964a).

pupa Scherf (1964a).

synoniemen Rhynchaenus quercus.

synonyms Rhynchaenus quercus.

literatuur

references

Beiger (1979a), Buhr (1933a, 1964a), Caillol (1954a), Csóka (2003a), Drăghia (1971a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Heijerman (1993a), Hering (1924a,b, 1930a, 1934a, 1957a), Kleine (1924a), Kollár & Hrubík (2009a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michalska (1972a, 1976a), Michna (1975a), le Monnier (2003a), Reinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Tomov & Dimitrov (2007a), Trägårdh (1910a), Ureche (2010a), Welch (1994a), Vorst (2010a), Zoerner (1969a).

31/03/2017