Orchestes stobieckii (Smreczynski, 1957)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Mijn begint bij een ovipositielitteken in de hoofdnerf, niet ver onder de top van het blad. Vandaar loopt een met frass gevuld gangetje naar boven, verwijdt zich dan tot een voldiepe blaasmijn, die aan de basis een frass-ophoping heeft.

mine Mine starts at an oviposition scar in the midrib, not far from the leaf tip. From there starts a sort corridor, filled with frass, running upwards, suddenly widening in the end to a full depth blotch with a basal concentation of frass.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Nepeta nuda.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Polen, Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Poland, Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Rhynchaenus stobieckii.

synonyms Rhynchaenus stobieckii.

literatuur

references

Beiger (1979a).

modif. 27.ii.2009