Orthochaetes insignis (Aubé, 1863)

Coleoptera, Curculionidae

Prunella vulgaris, Spanje, prov. Asturias, Gijon; © Jean-Yves Baugnée

Orthochaetes insignis mine

Prunella vulgaris, Spain, prov. Asturias, Gijon; © Jean-Yves Baugnée

mijn Vrij smalle, af en toe vertakte, slordige gang die meestal begint aan de bladbasis, in het bijzonder de basis van de hoofdnerf. Zijwanden niet werkelijk parallel, maar onregelmatig uitgevreten, Frass meestal aanwezig, en dan in een regelmatige centrale lijn. De larve kan de mijn verlaten en elders een nieuwe mijn maken. Deze latere mijnen zijn veel breder, en de frass ligt er minder regelmatig. Larve zonder poten. Verpopping buiten de mijn (Hering, 1957a).

mine Rather narrow coridor, untidy and sometimes branched, usually starting from the base of the leaf, in particular the midrib. Sides of the corridor irregularly eaten out, not really parallel. Frass mostly present, and then in a central line. The larva is capable of leaving the mine and start a new one elsewhere. These later mines are much broader, anf the frass is scattered irregularly. Larvae without feet. Pupation outside the mine (Hering, 1957a).

waardplanten Zeer polyfage soort

hostplants Very polyphagous

Aster; Anagallis arvensis; Bellis perennis; Campanula; Carduus; Carlina; Centaurium; Cerastium; Cirsium pannonicum; Cochlearia; Cyclamen hederifolium; Dactylorhiza; Erigeron; Geranium nodosum; Gnaphalium; Himantoglossum; Inula helenium; Lamium; Lapsana communis; Leucanthemum maximum; Myosotis; Orchis; Polygala; Primula elatior; Prunella vulgaris; Ranunculus repens; Salvia; Senecio vulgare; Silene; Smyrnium olusatrum; Tanacetum; Teesdalia nudicaulis; Umbilicus; Valerianella locusta; Verbascum; Veronica.

fenologie Larven vrijwel het hele jaar (Hering, 19557a).

phenology Larvae almost throughout the year (Hering, 19557a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Britse Eilanden, Frankrijk, Iberische Schiereiland, Italië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe British Isles, France, Iberian Peninsula, Italy (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Comasinus insignis, C. insignus

synonyms Comasinus insignis, C. insignus

opmerkingen In het noordelijk deel van het verspreidingsgebied is de soort parthenogenetisch.

notes In the northern part of its distribution the species reproduces parthenogenetically.

literatuur

references

Hering (1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), Morris (1982a), Ostojá-Starzewski (2002a).

04/10/2014