Oryxolaemus croceifemoratus (]Gylenhal, 1839)

Coleoptera, Apionidae

Anagyris foetida, Griekenland, Lesbos, Skála Eresóu

Oryxolaemus croceifemoratus, mines

Anagyris foetida, Greece, Lesbos, Skála Eresóu

detail

Oryxolaemus croceifemoratus, mine

detail

mijn Primaire voldiepe, wittige, blaasmijn zonder begingang in het topdeel van een blaadje; ovipositie in het bladweefsel. Alle frass wordt afgezet op bodem en dak van een ovaal, centraal deel van de mijn. Dit deel bolt op en vormt al snel een boonvormige, zwarte cocon. De larve rust in de cocon tijdens vreetpauzes (Hering, 1924a), en verpopt zich uiteindelijk ook hierin. De volwassen kevers vreten veel kleine venstertjes, vaak in dezelfde bladeren als waarin zich de mijnen bevinden (Harpaz, 1956a).

mine Primary full depth, whitish, blotch without a preceding corridor in the apical half of a leaflet; oviposition within the leaf tissue. All frass is deposited on floor and roof of an oval central section of the mine; this section puffs up and soon becomes a bean-shaped black cocoon. The larva rest in this cocoon during feeding pauses (Hering, 1924a), and finally pupates there. The adult beetles gnaw many tiny windows, often in the same leaves as where mines were made (Harpaz, 1956a).

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Anagyris foetida.

fenologie Larven waargenomen in april.

phenology Larvae observed in April.

verspreiding binnen Europa Van Zuid-Frankrijk, Corsica en Sardinië tot Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From southern France, Corsica, Sardinia, to Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen: Apion, Kalcapion, croceifemoratum.

synonyms: Apion, Kalcapion, croceifemoratum.

literatuur

references

Dauphon & Aniotsbehere (1997a), Ehret (1990a), Friedman & Freidberg (2007a), Giusto (1997a), Harpaz (1956a), Hering (1924a, 1957a).

03/09/2014