Oryxolaemus scabiosus (Weise, 1889)

Coleoptera, Apionidae

mijn Primaire voldiepe, wittige, blaasmijn zonder begingang in het topdeel van een blaadje; ovipositie in het bladweefsel. Alle frass wordt afgezet op bodem en dak van een ovaal, centraal deel van de mijn. Dit deel bolt op en vormt al snel een boonvormige, zwarte cocon.

mine Primary full depth, whitish, blotch without a preceding corridor in the apical half of a leaflet; oviposition within the leaf tissue. All frass is deposited on floor and roof of an oval central section of the mine; this section puffs up and soon becomes a bean-shaped black cocoon.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Calicotome spinosa, villosa.

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië en Slowakijë tot het Iberisch Schiereiland, Sardinië, Sicilië en Griekenland (Friedman & Freidberg, 2007a).

distribution within Europe From Czechia and Slovakia to the Iberian Peninsula, Sardinia, Sicily, and Greece (Friedman & Freidberg, 2007a).

synoniemen: Kalcapion scabiosum.

synonyms: Kalcapion scabiosum.

literatuur

references

Ehret (1990a), Friedman & Freidberg (2007a), Giusto (1997a).

03/09/20141