Phyllotreta armoraciae (Koch, 1803)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Geen echte mineerder, maar een boorder in de bladsteel. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals massaoptreden, dringt een larve in de bladschijf binnen en maakt daar een voldiepe gang. Verpopping buiten de mijn.

mine A borer in the petiole, rather than a real leafminer. Only under exceptional circumstances, like a mass occurrence, a larva may penetrate a leaf blade and make a full depth corridor. Pupation outside the mine.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monphagpous

Armoracia rusticana.

fenologie Larven in april-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in April-June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not observed (Fauna Europaea, 2007).

NE observed (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX not observed (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van oostelijk Frankrijk en Zuid-Zweden tot oostelijk Siberië (Warchalowski, 2003a).

distribution within Europe From E France and S Sweden till E Siberia (Warchalowski, 2003a).

larve Ogloblin & Medvedev (1971a).

larva Ogloblin & Medvedev (1971a).

18/01/2017