Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)

Coleoptera, Cerambycidae

mijn Kort gangetje, eindigend op een dikke nerf. Van hier uit daalt de larve af in de bladsteel; uiteindelijk leeft hij als boorder in de stengel.

mine Short corridor, ending upon a thick vein. From there the larva descends in the petiole. Finally the larve lives as a stem borer.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Anthriscus; Chaerophyllum; Heracleum sphondylium.

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd Ierland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, except Ireland and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Hering (1957a), Robbins (1991a).

30/11/2014