Pseudorchestes ermischi (Dieckmann, 1958)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Blaasmijn in de bladtop; verpopping in de mijn.

mineBlotch mine in the leaf tip; pupation internsl.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Centaurea scabiosa.

fenologie Twee generaties, imagines in mei-juni, juli-augustus (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenology Two generations, adults in May - June and July - August (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Bulgarijë, en van de Ukraïne tot Frankrijk; ook Portugal (Fauna Europaea, 2007); volgens Morris (1993a) ook in Engeland.

distribution within Europe From Germany to Bulgaria, and from the Ukraine to France; also Portugal (Fauna Europaea, 2007); according to Morris (1993a) also in the UK.

synoniemen Rhynchaenus ermischi.

synonyms Rhynchaenus ermischi.

literatuur

references

Hering (1957a), Maček (1999a), Morris (1993a), Reinheimer & Hassler (2010a), Scherf (1964a).

16/02/2011