Pseudorchestes heringi Dieckmann

Coleoptera, Curculionidae

mijn Identiek aan die van P. pratensis.

mine Identical to the one of P. pratensis.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Centaurea calcitrapa.

verspreiding binnen Europa Zuid- en West-Europa.

distribution within Europe South and West Europe.

synoniemen Pseudorchestes heringi wordt niet genoemd in de Fauna Europaea; het is vrijwel zeker een synoniem, waarschijnlijk van P. pratensis, maar het is me niet gelukt daarvan in de literatuur een bevestiging te vinden.

synonyms Pseudorchestes heringi is not mentioned in the Fauna Europaea; almost certainly it is a synomym, most probably of P. pratensis, but I have not succeeded in finding a confirmation in the literature.

opmerkingen De soort wordt ook vermeld door Maček (1999a) van Centaurea jacea. Hering stelt echter expoliciet dat de soort zou leven op C. calcitrapa.

notes The species is mentioned also by Maček (1999a) from Centaurea jacea. However, Hering explicitely states that the species were living on C. calcitrapa.

literatuur

references

Hering (1957a), Maček (1999a).

06/06/2015