Psylliodes hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn De larve boort in de stengel en ondergrondse delen van de plant. Onder uitzonderlijke omstandigheden boort hij ook in de bladsteel en hoofdnerf, en in die gevallen worden wel uitstapjes gemaakt, in de voerm van gangetjes, in de bladschijf. Verpopping in de grond.

mine The larve bores in the stem and underground parts of the plant. Under exceptional circumstances the larva may enter the petiole or midrib, and then sometimes excursions, in the form of short galleries, are made into the leaf disk. Pupation in the ground.

waardplanten: Solanaceae, monofaag

hostplants: Solanaceae, monophagous

Hyoscyamus

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2011).

NE recorded (Beenen & Winkelman, 1993a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, met uitzondering van Ierland en het oostelijk Middellandse Zee-gebied (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Almost all of Europe, wxcept Ireland and the eastern Mediterranean (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Hering (1957a).

24/12/2011