Psylliodes marcidus (Illiger, 1807)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Korte, ondoorzichtige gangmijn in allerlei delen van de plant; ook leeft deze soort als boorder. Verpopping buiten de mijn.

mine Short, opaque corridor in all parts of the plant; larva may also live as a borer. Pupation outside the mine.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Cakile maritima.

fenologie Larven in september-october (Hering, 1957a); univoltien, overwintering als imago (Cox, 2007a).

phenology Larvae in September-October (Hering, 1957a); univoltine, adults hibernate (Cox, 2007a).

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

NE waargenomen (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE observed (Fauna Europaea, 2007).

NE observed (Beenen & Winkelman, 1993a; Fauna Europaea, 2007).

LUX not observed (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Zeekusten van heel Europa, inclusief de Britse Eilanden (Cox, 2007a; Warchalowski, 2003a).

distribution within Europe Sea coasts of whole Europe, including the British Isles (Cox, 2007a; Warchalowski, 2003a).

literatuur

references

Beenen & Winkelman (1993a), Cox (2007a), Doguet (1994a), Hering (1957a), Warchalowski (2003a)

21/02/2011