Rhamphus subaeneus Illiger, 1807

Coleoptera, Curculionidae

mijn Volgens Hering (1957a) lijken de mijnen op die van Rhamphus oxyacanthae, maar treden ze in de vroege zomer op. Bovendien zou de verpopping in de mijn plaatsvinden in een cocon.

mine According to Hering (1957a) the mines are similar to those of Rhamphus oxyacanthae, but they occur in early summer. Moreover, the pupation in the mine would take place in a cocoon.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Crataegus laevigata .

Volgens Scherf (1964a) niet op C. monogyna.

Not on C. monogyna (Scherf,1964a).

fenologie Mijnen in Mei-Juni (Hering, 1957a).

phenology Mines in May-June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007a).

BENELUX

BE observed (Curculionidae.be, 2010).

NE observed (Heijerman, 1993a).

LUX not observed (Fauna Europaea, 2007a).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot het Iberisch Schiereiland en Italiƫ en van Frankrijk tot Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Sweden to the Iberian Peninsula and Italy and from France to Poland (Fauna Europaea, 2007).

opmerkingen warmteminnende soort (Reinheimer & Hassler, 2010a).

notes species of warm situations (Reinheimer & Hassler, 2010a).

literatuur

references

Caillol (1954a), Heijerman (1993a), Hering (1921a, 1930a, 1957a), Reinheimer & Hassler (2010a), Scherf (1964a), Vorst (2010a).

18/10/2014