Rhynchaenus xylostei Clairville, 1798

Coleoptera, Curculionidae

mijn Een vaak onduidelijke voldiepe gang met een brede centrale frasslijn; frass zwart. Pop in in een kogelvormige, uit secreet vervaardigde cocon in de mijn (Scherf, 1964a).

mine An often inconspicuous, full depth corridor with black frass in a broad central line. Pupa in a globular cocoon in the mine, made out of secretion (Scherf, 1964a).

waardplantenHering (1962a) betwijfelde of deze soort inderdaad wel met Lonicera geassocieerd was. Kennelijk is Scherf (1964a) in staat geweest deze twijfel weg te nemen, want hij noemt deze waardplant zonder voorbehoud. Volgens Morris (1993a) leeft de soort vrijwel uitsluitend op Lonicera xylosteum.

hostplantsHering (1962a) doubted if indeed the species was living on Lonicera. Apparently Scherf (1964a) was able to discard this doubt, because he mentions without reservation Honeysuckle as the only hostplant genus. According to Morris (1993a) to main host species by far is Lonicera xylosteum.

fenologie Meer dan een generatie per jaar (Scherf, 1964a). Overwintering als imago (Reinheimer & Hassler, 2010a).

phenologyMore than one generation per year (Scherf, 1964a). Hibernation as adult (Reinheimer & Hassler, 2010a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE niet waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE not recorded (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot Italiƫ en van Frankrijk tot Polen (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Finland to Italy and from France to Poland (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Rhynchaenus lonicerae Herbst, 1795.

synonyms Rhynchaenus lonicerae Herbst, 1795.

opmerkingen Ooit gemeld uit Engeland, maar daar wel zeker niet voorkomend (Morris, 1993a).

notes Recorded from the UK in the far past, but at least presently not occurring there (Morris, 1993a).

literatuur

references

Hartig (1939a), Heijerman (1993a), Hering (1926b, 1930a, 1957a, 1962a), Morris (1993a), Reinheimer & Hassler (2010a), Scherf (1964a).

18/02/2011