Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Kronkelende, onregelmatig verbrede, soms vertakte gangmijn, zelden een blaasmijn. Frass zwart, verspreid. Oudere larven vreten ondergronds aan de wortels. De schade die ze daar aanrichten kan de plant doen verwelken en zelfs afsterven (Scherf, 1964a).

mine Winding, sometimes branched corridor, irregular in width, rarely a blotch. Frass black, dispersed. Older larvae live underground, feeding at the roots. Their damage can make the plants wilt and even die (Scherf, 1964a).

waardplanten: Papaveraceae, monofaag

hostplants: Papaveraceae, monophagous

Papaver rhoeas, somniferum.

fenologie Larven in mei-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE oberved (Curculionidae.be, 2010).

NE observed (Heijerman, 1993a).

LUX not observed (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot het Iberisch Schiereiland en Italië en van Ierland tot de Ukraine (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Sweden to the Iberian Peninsula and Italy and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2007).

larve Scherf (1964a).

larva Scherf (1964a).

synoniemen Stenocarus fuliginosus Marsham, 1802.

synonyms Stenocarus fuliginosus Marsham, 1802.

literatuur

references

Heijerman (1993a), Hering (1957a), Maček (1999a), Robbins (1991a), Scherf (1964a), Vorst (2010a).

16/06/2010