Tachyerges decoratus (Germar, 1821)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Voldiepe, transparante, brede, bruinige gang die vanaf de bladtop langs de bladrand naar beneden loopt. Frass in een band langs de buitenzijde van de gang. De mijn eindigt in een ronde uitsnede.

mine Full depth, broad, transparant, brown, corridor that descends from the leaf tip along the leaf margin. Frass in a stripe along the outer side of the mine. The mine ends in a round excision.

waardplanten: Salicaceae, oligofaag

hostplants: Salicaceae, oligophagous

Populus nigra; Salix fragilis, pentandra, purpurea, triandra.

In Engeland uitsluitend Salix purpurea (Morrits, 1993a).

In Britain only on Salix purpurea (Morris, 1993a).

fenologie Larven in in mei-juni en augustus (Hering, 1957a). Dat spoort goed met Augustin (1998a) die schrijft dat volwassen kevers optreden in april en juli-augustus; Scherf (1964a) zegt echter dat er maar één generatie per jaar is.

phenology Larvae in May-June and August (Hering, 1957a). That agrees well with Augustin (1998a) who writes that weevils occur in April and July-August. However, Scherf (1964a) states that there is but one generation per year.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE observed (Heijerman, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Bulgarijë en van Polen tot Italië (Fauna Europaea).

distribution within Europe From the UK to Bulgaria and from Poland to Italy (Fauna Europaea).

synoniemen Rhynchaenus decoratus.

synonyms Rhynchaenus decoratus.

literatuur

references

Buhr (1933a), Caillol (1954a), Heijerman (1993a), Hering (1930a, 1957a), Morris (1993a), Reinheimer & Hassler (2010a), Roques (1998a), Scherf (1964a), Vorst (2010a).

18/10/2014