Tachyerges pseudostigma (Tempère, 1982)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Voldiepe gangmijn, die aan de bladbasis op de middennerf begint en min of meer de bladrand volgend, geleidelijk breder wordt, totdat uiteindelijk vrijwel het hele blad uitgemijnd is. Frass, in de vorm van grove korrels of draadstukjes, in het centrum van de mijn. De larve verpopt zich in de mijn in een kogelronde cocon, die uit secreet wordt vervaardigd (Scherf, 1964a).

mine Full depth corridor, beginning at the base of the midrib and very roughly following the leaf margin; all the while the corridor widens, until almost the entire leaf has been mined out. Frass, as coarse grains or thread fragments, in the centre of the mine. The larva pupates in the mine, in a globular cocoon made of secretion (Scherf, 1964a).

waardplanten: Betulaceae, Salicaceae; nauw polyfaag

hostplants: Betulaceae, Salicaceae; narrowly polyphgous

Alnus; Betula; Corylus avellana; Populus nigra; Salix alba, cinerea subsp. oleifolia, repens.

BENELUX

BE waargenomen (Delbol, 2009; Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Edzes & Heijerman, 2008a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Delbol, 2009; Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Edzes & Heijerman, 2008a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Hele Palaearctis (Dieckmann & Tempère, 1984, cit. Morris, 1993a).

distribution within Europe Entire Palearctic (Dieckmann & Tempère, 1984, cit. Morris, 1993a).

synoniemen Rhynchaenus stigma: Hering (1957a), Scherf (1964a) e.a.

synonyms Rhynchaenus stigma: Hering (1957a), Scherf (1964a) a.o.

opmerkingen Deze soort is pas vrij recentelijk afgesplits van T. stigma, en oudere gegevens over fenologie en waardplanten zijn daardoor onbetrouwbaar.

notes The species only relatively recently has been split off from <T. stigma, and older records of phenology and hostplants therefore are unreliable.

literatuur

references

Edzes & Heijerman (2008a), Heijerman (1993a), Hering (1957a), le Monnier (2003a), Morris (1993a), Palm (1988a), Reinheimer & Hassler (2010a), Roques (1998a), Robbins (1991a), Scherf (1964a), Vorst (2010a).

23/01/2017