Tachyerges rufitarsis (Germar, 1821)

Coleoptera, Curculionidae

Salix caprea, België, prov. Namen: Cognelée © Jean-Yves Baugnée

Tachyerges rufitarsis: young larva and mine

Salix caprea, Belgium, prov. Namur: Cognelée © Jean-Yves Baugnée

mijn Ei in de bladschijf, onderzijdig, niet in een nerf. Van hieruit ontwikkelt zich een bovenzijdige blaasmijn die zich vaak orienteert op de nervatuur. De larve verpopt zich in de mijn in een gele kogelvormige cocon.

mine Ovipostion in the leaf disk, hypophyllous, not in the midrib or a thick vein. Mine an upper-surface blotch, often oriented on the leaf nervature. Pupation in the mine, in a globular, yellow, cocoon.

waardplanten: Salicaceae, oligofaag

hostplants: Salicaceae, oligophagous

Populus alba, canescens, tremula; Salix caprea.

Populus tremula is de primaire waardplant (Reinheimer & Hassler, 2010a).

Populus tremula is the primary host plant (Reinheimer & Hassler, 2010a).

fenologie Larven in in mei-juli (Scherf, 1964a). Maar er moet haast een tweede gneratie zijn, want de foto hierboven werd op 13 november gemaakt.

phenology Larvae in May-July (Scherf, 1964a). However, the must be a second generation, because the picture above was taken on November 13th.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Heijerman, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE observed (Curculionidae.be, 2010).

NE observed (Heijerman, 1993a).

LUX not observed (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Noorwegen tot Italië en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Norway to Italy and from France to Roumania (Fauna Europaea, 2007).

pop Scherf (1964a).

pupa Scherf (1964a).

synoniemen Rhynchaenus rufitarsis.

synonyms Rhynchaenus rufitarsis.

literatuur

references

Buhr (1933a), Caillol (1954a), Heijerman (1993a), Hering (1923a, 1930a, 1957a), Kleine (1924/25a), Reinheimer & Hassler (2010a), Roques (1998a), Scherf (1964a), Vorst (2010a).

18/10/2014