Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Bij kroos vreet het wijfje een gaatje in de bovenzijde van een schijfje, legt daarin een ei, en dekt het met frass af. De larve vreet het schijfje geheel leeg en verhuist dan, eventueel zwemmend, naar volgende schijfjes die eveneens worden uitgemijnd. Frass in dikke klompen. Verpopping in de aarde of tussen waterplanten op de oever.

De mijn bij Calla is een stel sterk vertakte gangen die uisttralen vanuit de bladbasis. Deze afwijkende vorm is aanvankelijk als T. callae beschreven.

mine In duckweed the female eats a hole in the upperside, deposits an egg, and covers it with frass. The larva completely eats the content of the thallus, then moves, swimming if necessary, to other thaili that also ware mined out. Frass in thick lumps. Pupation in the soil or among waterplants washed ashore.

The mine in Calla is a fan of strongly branched corridors, radiating from the leaf base. This very different aspect has originally been described as T. callae.

waardplanten: Araceae, oligofaag

hostplants: Araceae, oligophagpus

Calla palustris; Lemna; Spirodela.

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010).

NE waargenomen (Vorst, 2010a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010).

NE recorded (Vorst, 2010a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Sardinië en Italie, en van Engeland tot Polen; ook Bulgarijë; geïntroduccerd in Noord-Amerika.

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Sardinia and Italy, and from Britain to Poland; also Bulgaria (Fauna Europaea, 2009); introduced in North America.

synoniemen Tanysphyrus callae Voss, 1943.

synonyms Tanysphyrus callae Voss, 1943.

literatuur

references

Ahr (1966a), Hering (1957a), Sønderup (1949a), Urban (1926a), Vorst (2010a), Zoerner (1969a).

30/07/2011