Trachys goberti Des Gozis. 1889

Coleoptera, Buprestidae

mijn Voldiepe blaasmijn. De plek van de ovipositie is afgedekt met een glanzend zwart druppeltje opgedroogd secreet. Verpopping in de mijn; de pop ligt niet in een cocon.

mine Full depth blotch. The point of oviposition is covered by a shining black drop of dried secretion. Pupation within the mine; the pupa not in a cocoon.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag

hostplants: Lamiaceae, oligofaag

Marrubium vulgare; Phlomis herba-venti, lychnitis.

fenologie Larven vanaf april (Hering, 1957a).

phenology Larvae from April on (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Spanje (Fauna Europaea, 2009); volgens Schaeffer (1949a) ook Italië.

distribution within Europe Spain (Fauna Europaea, 2009); according to Schaeffer (1949a) also Italy.

literatuur

references

Cobos (1986a), Hering (1957a), Schaefer (1949a), Théry (1942a).

23/02/2011