Trachys lichtensteini de Buysson, 1918

Coleoptera, Buprestidae

mijn Vrijwel voldiepe blaasmijn; plaats van de ovipositie bedekt met een glanzend druppeltje van verdroogd secreet. Frass in korte staafjes of sliertjes. Pop in de mijn, niet in een cocon.

mine Practically full depth blotch; the oviposition site covered by a shining black drop of dried secretion. Frass in short rods or strings. Pupa in the mine, not in a cocoon.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Sanguisorba minor subsp. muricata.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Italië, Kroatië, Griekenland (Fauuna Europaea, 2010).

distribution within Europe France, Italy, Croatia, Greece (Fauuna Europaea, 2010).

literatuur

references

Hering (1957a), Schaefer (1949a), Théry (1942a).

20/02/2011