Trachys pumilus (Illiger, 1803)

Coleoptera, Buprestidae

mijn Voldiepe blaasmijn. De plek van de ovipositie is afgedekt met een glanzend zwart druppeltje opgedroogd secreet. Verpopping in de mijn; de pop ligt niet in een cocon.

mine Full depth blotch. The point of oviposition is covered by a shining black drop of dried secretion. Pupation within the mine; the pupa not in a cocoon.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag

hostplants: Lamiaceae, oligofaag

Ballota hirsuta; Phlomis crinita, purpurea.

fenologie Larven vanaf april (Hering, 1957a).

phenology Larvae from April on (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Spanje (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Spain (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Trachys major Perris, 1864.

synonyms Trachys major Perris, 1864.

opmerkingen De systematische positie van T. pumilus is niet duidelijk. De Fauna Europaea beschouwt het als een goede soort, beperkt tot Spanje en de Balearen; Niehuis (2004a) beschouwt pumilus eveneens als een goede soort, maar sluit niet uit dat hij ook de Balkan kan vorkomen (op Phlomis crinita en purpurea). Andere auteurs beschouwen scrobiculatus en pumilus als synoniem (en dan is pumilus de geldige naam en heeft de soort een verspreiding van Spanje en Kreta tot Noorwegen).

notes The systematic position of T. pumilus is not settled. The Fauna Europaea considers it a valid species, limited to Spain an the Balearic Islands; Niehuis (2004a) also considers pumilis a good species, but does not exclude that it might occur on Phlomis crinita and purpurea in the Balkan. Other authors consider scrobiculatus and pumilus synonymous (and in that case pumilus were the valid name and has the species a distibution from Spain and Crete up to Norway).

literatuur

references

Beiger (1979a), Bilý (1994a), Brechtel & Kostenbader (2002a), Cobos (1986a), Hering (1932g, 1936b, 1957a), Niehuis (2004a), Sánchez Sobrino & Tolosa Sánchez (2005a), Théry (1942a), Verdugo Paez (1997a).

17/01/2017