Trachys puncticollis Abeille de Perrin, 1900

Coleoptera, Buprestidae

mijn Blaasmijn; veel frass, deels in draden. Plek van de ovipositie bedekt met een glanzend zwart druppeltje opgedroogd secreet. De pop ligt, zonder cocon, in de mijn.

mine Blotch; much frass, partly in threads. Oviposition site covered by a shining black drop of dried secretion. Pupa in the mine, not in a cocoon.

waardplanten: Convolvulaceae, monofaag

hostplants: Convolvulaceae, monophagous

Convolvulus arvensis.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Ten zuiden van de lijn Frankrijk - Duitsland - Ukraïne; ontbreekt echter op het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line France - Germany - Ukraine; missing, however, in the Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Trachys obscurellus Obenberger, 1918.

synonyms Trachys obscurellus Obenberger, 1918.

literatuur

references

Bilý (2002a), Drăghia (1967a), Hering (1957a).

modif. 12.iii.2009