Trachys quercicola Marseul, 1871

Coleoptera, Buprestidae

Stachys recta, Frankrijk, dépt. Ardèche, Soyons, lieu-dit Tour penchée © Stéphane Claerbout

Trachys quercicola: mines on Stachys recta

Stachys recta, France, dépt. Ardèche, Soyons, lieu-dit Tour penchée © Stéphane Claerbout

mijn, bovenzijde

Trachys quercicola: mine on Stachys recta

mine, upper side

frasspatroon

Trachys quercicola: frass pattern

frass pattern

larve in de mijn, ventraal

Trachys quercicola: larva in its mine

larva in is mine; ventral view

mijn Voldiepe, doorzichtige blaasmijn. Plek van de ovipositie bedekt met een glimmend-zwart druppeltje verhard secreet. Frass in korrels en draadstukjes. Verpopping in de mijn, pop niet in een cocon.

mine Full depth, transparant blotch. Oviposition site covered by a shining black drop of hardened secretion. Frass in granules or thread fragments. Pupation in the mine, pupa not in a cocoon.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag

hostplants: Lamiaceae, oligophagous

Salvia pratensis; Stachys annua, recta.

Stachys recta wordt het vaakst als waardplant genoemd.

Stachys recta is the most mentioned host plant.

fenologie Larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June-July (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Iberisch Schiereiland, Italië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe France, Iberian Peninsula, Italy (Fauna Europaea, 2007).

larve Schaefer (1949a).

larva Schaefer (1949a).

opmerkingen Eveneens op Stachys mineert Trachys problematicus, en Hering (1957a) veronderstelt dat die twee een ondersoort-relatie zouden hebben. Op grond van de verspreiding lijkt dat heel wel aannemelijk; de Fauna Europaea (2007) behandelt ze echter als twee onafhankelijke soorten.

notes Also on Stachys mines Trachys problematicus, and Hering (1957a) suggests that the two might have a subspecific relationship. The distribution patterns certainly supports Hering's idea, but the Fauna Europaea (2007) treats them as two independent species.

literatuur

references

Bilý (2002a), Cobos (1986a), Hering (1957a), Schaefer (1949a), Théry (1942a).

12/09/2015