Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857

Coleoptera, Buprestidae

Glechoma hederacea, België, prov. Antwerpen, Meerhout © Carina Van Steenwinkel

Trachys scrobiculatus: mine on Glechoma hederacea

Glechoma hederacea, Belgium, prov. Antwerp, Meerhout © Carina Van Steenwinkel

onderzijde met links nabij de rand de ovipositie-druppel

Trachys scrobiculatus: mine on Glechoma hederacea

underside with near the margin at left the oviposition drop

larve in de mijn

Trachys scrobiculatus: latva in the mine

larve in the mine

pop in de geopende mijn

Trachys scrobiculatus: pupa

pupa in opened min

Glechoma hederacea, België, prov Namen, Dinant © Jean-Yves Baugnée

Trachys scrobiculatus mine

Glechoma hederacea, Belgium, prov Namur, Dinant © Jean-Yves Baugnée

larve in de mijn

Trachys scrobiculatus larva

larva in the mine

mijn Bovenzijdige, doorzichtige blaasmijn, die begint aan de bladrand, meestal aan de onderzijde. Op de plek van de ovipositie een bruin glimmend druppeltje verhard secreet. Frass in korrels en draadstukjes. Pop in de mijn, niet in een cocon.

mine Upper-surface, transparant blotch that begins at the leaf margin, generally at the underside of the leaf. Oviposition site covered by a shining brown drop of hardened secretion. Frass in grains or thread fragments. Pupa in the mine, not in a cocoon.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag

hostplants: Lamiaceae, oligophagous

Glechoma hederacea; Mentha aquatica, pulegium, suaveolens.

Voorkeur voor droge zonnige standplaatsen (Niehuis, 2004a).

Vermeldingen in de literatuur van Clinopodium; Leonurus; Marrubium vulgare; Nepeta cataria en Stachys recta hebben vrij zeker betrekking op andere Trachys-soorten. Maar Ugarte san Vicente ao (2006a) vonden imagines op Sanguisorba minor, en dat is taxonomisch nog veel verder van huis.

Preference for dry, sunny locations (Niehuis, 2004a).

Records in the literature from Clinopodium; Leonurus; Marrubium vulgare; Nepeta cataria and Stachys recta probably refer to other Trachys species. However, Ugarte san Vicente ao (2006a) reported adults found on Sanguisorba minor, which taxonomically stands even more apart.

fenologie Larven in mei-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE Volgens Brechtel & Kostenbader (2002a) en Niehuis (2004a) zou de soort België voorkomen. Bilý (2002a) noemt België niet, evenmin als de Fauna Europaea (2010) - ten onrechte, zoals de ©'s laten zien.

NE waargenomen (Vorst, 2009a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE Brechtel & Kostenbader (2002a) and Niehuis (2004a) state that the species occurs in Belgium. Bilý (2002a) does not mention Belgium, neither does the Fauna Europaea (20010) - incorrectly, as the ©s demonstrate.

NE recorded (Vorst, 2009a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van Noorwegen en Zweden tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland, en van Engeland tot Polen en Hongarijë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From Norway and Sweden to the Iberian Peninsula, Italy and Greece, and from the UK to Poland and Hungary (Fauna Europaea, 2007).

larve Larve bont, doordat alle segmenten een grote zwarte dorsale vlek hebben. De larve wordt beschreven door Bilý (1982a, 1993a, 1994a) en Brechtel & Kostenbader (2002a), afgebeeld door Niehuis (2004a).

larva Striking, because all segments have a large black dorsal spot. The larva is described by Bilý (1982a, 1993a, 1994a) and Brechtel & Kostenbader (2002a), and illustrated by Niehuis (2004a).

synoniemen Trachys pumilus: auct. nec (Illiger, 1803). De ware T. pumilus is een soort van het Iberisch Schiereiland; maar zie de discussie bij die soort.

De Fauna Europaea (2011) noemt als synoniem van Tr. problematicus: Tr. aenea Mannerheim, 1837 sensu Théry, 1942. Dat strookt echter niet met de uitspraak van Théry dat de waardplanten van aenea différentes espèces de Mentha zouden zijn. Waarschijnlijker is aenea sensu Théry een synoniem van scrobiculatus, zoals ook blijkt uit Théry's lijstje van synoniemen.

synonyms Trachys pumilus: auct. nec (Illiger, 1803). The true T. pumilus is a species of the Iberian Peninsula; but see the discussion under that species.

The Fauna Europaea (2011) mentions as a synonym of Tr. problematicus: Tr. aenea Mannerheim, 1837 sensu Théry, 1942. However, that does not match with Théry's statement that thr hostplants of aenea are différentes espèces de Mentha . Rather, aenea sensu Théry is a synonym of scrobiculatus, which also appears in Théry's own list of synonyms.

opmerkingen Soort van xerotherme standplaatsen (Hering, 1957a; Niehuis, 2004a; Vorst ao, 2009a).

notes Species of xerothermic habitats (Hering, 1957a; Niehuis, 2004a; Vorst ao, 2009a).

literatuur

references

Beiger (1958a, 1979a), Bilý (1982a, 1993a, 1994a, 2002a), Brakman (1996a), Brechtel & Kostenbader (2002a), Cobos (1986a), Hering (1924a, 1930a, 1932g, 1936b, 1957a, 1967a), Lejfelt-Sahlén & Lejfelt (2012a), Niehuis (2004a), Robbins (1991a), Sánchez Sobrino & Tolosa Sánchez (2005a), Schaefer (1949a), Sønderup (1949a), Théry (1942a), Verdugo Paez (1997a), Vorst (2009a), Vorst, Heijerman, Teunissen & Keijl (2009a), Ugarte san Vicente ao (2006a).

17/01/2017