Trachys subglaber Rey, 1891

Coleoptera, Buprestidae

mijn Waarschijnlijk niet te onderscheiden van de mijn van T. troglodytes.

mine Probably indistinguishable from the mine of T. troglodytes.

waardplanten: Caprifoliaceae, ? oligofaag

hostplants: Caprifoliaceae, ? oligophagous

Knautia arvensis; Scabiosa atropurpurea, canescens, columbaria; Succisa pratensis.

Wegens verwarring met T. troglodytes is de lijst met waardplanten onbetrouwbaar. Volgens Levey komt alleen Succisa in aanmerking.

Because of confusion with T. troglodytes the list of host plants is unreliable. According to Levey only Succisa comes into consideration.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2016).

BENELUX

Not known from the Benelux countries(Fauna Europaea, 2016).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Spanje (Fauna Europaea, 2016); ook Engeland (Levey).

distribution within Europe From Germany till Spain (Fauna Europaea, 2016); also Great Britain (Levey).

synoniemen Trachys compressus Abeille de Perrin, 1891; Trachys troglodytes subglaber.

De Fauna Europaea beschouwt subglaber als een ondersoort van troglodytes, maar omdat in Engeland naar de ervaringen van Levey beide soorten samen kunnen voorkomen moet dat onjuist zijn.

synonyms Trachys compressus Abeille de Perrin, 1891; Trachys troglodytes subglaber.

The Fauna Europaea considers subglaber a subapecies of troglodytes, but because in the UK, according to the experience of Levey, both species might co-occur this is improbable.

literatuur

references

Cobos (1986a), Bilý (2002a), Levey (2012a), Sánchez Sobrino & Tolosa Sánchez (2005a), Verdugo Paez (1997a).

19/01/2017