Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918

Coleoptera, Buprestidae

mijn Voldiep, onopvallend primair blaasmijntje zonder begingang. Op de plek van de ovipositie, aan de boven- of onderzijde van het blad, een zwart glimmend druppeltje verhard secreet. Frass in draadstukjes. Pop in de mijn, niet in een cocon.

mine Full depth, inconspicuous, primary blotch without a preceding corridor. Oviposition site, either upper- or lower-surface, covered by a shining black drop of hardened secretion. Frass in thread fragments. Pupa in the mine, not in a cocoon.

waardplanten: Malvaceae, oligofaag

hostplants: Malvaceae, oligophagous

Alcea rosea; Althaea cannabina, hirsuta, officinalis; Malva alcea, neglecta, olbia, sylvestris.

fenologie Larven in mei-juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May-June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Niehuis, 2004a), maar dit wordt niet overgenomen door de Fauna Europaea (2007).

NE onzeker: als Nederlands vermeld door Fauna Europaea (2007), maar dat wordt niet bevestigd door Brakman (1966a) of Niehuis (2004a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE oberved (Niehuis, 2004a), but this is not reflected in the Fauna Europaea (2007).

NE unclear: recorded as Dutch by the Fauna Europaea (2007), but this is not confirmed in Brakman (1966a) or Niehuis (2004a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Europa ten zuiden van de lijn Duitsland - Ukraine; niet in de Britse Eilanden (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Europe, south of the line Germany - Ukraine; not in the British Isles (Fauna Europaea, 2007).

synoniemen Trachys coruscus (Ponza, 1805); T. fabricii Schaefer, 1949; T. pygmaeus (Fabricius,1787).

synonyms Trachys coruscus (Ponza, 1805), T. fabricii Schaefer, 1949; T. pygmaeus (Fabricius,1787).

opmerkingen In Duitsland alleen te vinden in extreem xerotherme situaties (Brechtel & Kostenbader, 2002a).

notes In Germany only in extremely xerothermic situations (Brechtel & Kostenbader, 2002a).

literatuur

references

Amsel & Hering (1930a, 1933a), Beiger (1979a), Bilý (2002a), Brakman (1966a), Brechtel & Kostenbader (2002a), Buhr (1933a), Cobos (1986a), Hering (1936b, 1957a), Niehuis (2004a), Schaefer (1949a), Théry (1942a), Ugarte san Vicente ao (2006a), Verdugo Paez (1997a, 2003a).

12/05/2014