Trachystyphlus alpinus Penecke, 1894)

Coleoptera, Curculionidae

mijn Voldiep blaasmijntje?

mine Full depth blotch?

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Cerastium alpinum, latifolium; Silene vulgaris.

Silene lijkt tweede keus te zijn.

Silene seems second choice.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2013).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2013).

verspreiding binnen Europa Alpengordel, Tatra; hoog-alpien.

distribution within Europe Alpine Chain, Tatra; high alpine.

synoniemen In de Tatra leeft de ondersoort T. a. beigerae (Smreczynski, 1975), die ook wel als afzonderlijke soort wordt beschouwd; deze leeft op Cerastium latifolium.

synonyms In the Tatra lives the subspecies T. a. beigerae (Smreczynski, 1975), that also is considered a distinct species; it lives on Cerastium latifolium.

literatuur

references

Michalska Myssura & Walczak (2010a), Stejskal (2009a).

22/01/2013