Xenostrongylus histrio Wollaston, 1854

Coleoptera, Nitidulidae

mijn Kort gangetje, voortgezet in, en meestal overlopen door, een later blaasje van maximaal 2 vierkante cm. Het blaasje is voldiep, behale het centrum, dat onderzijdig is, en dus groen blijft. Hier trekt de larve zich tijdens eetpauzes terug. Verpopping buiten de mijn.

mine Short gallery, continued in, and mostly overrun by, a later blotch of two square cm at most. The blotch is full-depth, except its centre, which is lower-surface and therefore remains green. Here the larva withdraws during feeding pauzes. Pupation external.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Diplotaxis.

fenologie Larven vanaf maart.

phenology Larvae from March on.

verspreiding binnen Europa Madeira, Selvagens (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Madeira, Selvagens (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Hering (1957a).

15/08/2010